В зависимост от натоварването и средата, е препоръчително да се извършва профилактика на климатика веднъж на 12 месеца, като идеалният случай е веднъж на 6 месеца. Като основна препоръка е профилактиката да се извършва в преходните сезони - пролет и есен. За нови климатици, които са в гаранция задължително на всеки 12 месеца за да Ви е валидна гаранцията. 

За заявка за професионална профилактика на Вашия климатик, попълнете формата или се обадете на 0886 26 36 86