В зависимост от натоварването и средата, е препоръчително да се извършва профилактика на климатика веднъж на 12 месеца от специалист, като идеалният случай е веднъж на 6 месеца. Като основна препоръка е профилактиката да се извършва в преходните сезони - пролет и есен. За нови климатици, които са в гаранция задължително на всеки 12 месеца за да Ви е валидна гаранцията. 

Като междувременно всеки месец трябва сами да почиствате филтрите вътре във вътрешното тяло на вашия климатик или климатици.

За заявка за професионална профилактика на Вашия климатик, попълнете формата или се обадете на 0886 26 36 86


Екипът на Клима Гарант. Гаранция за качество!