МЕНЮ
Количка

Рекламации

Формуляр за рекламация

Клиентът има право да се откаже своята стока, след нейното получаване и заплащане, когато:

- получената стока има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването й;

- продуктът е повреден при транспортирането му до дома на клиента и това се установи в ПРИСЪСТВИЕТО на куриер;

- има несъответствие между поръчаната и доставения продукт, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след извършен оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

- ако не са спазени условията на чл. 52 от ЗЗП;

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Транспортните разходи в случаите на скрити фабрични дефекти са за наша сметка.

Закон за защита на потребителите – Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.

Имейл за приемане на рекламации: reklamacii@klimagarant.com

За повече подробности може да прочете в условията на сайта на Рекламации.