МЕНЮ
Количка

Рекламация и отказ от закупена стока

Рекламация на стока:

 Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на изпратен имейл с попълнена Форма за рекламация на закупен продукт, изпратена на имейл: reklamacii[at]klimagarant.com.

Рекламации по телефон НЕ се приемат!

Рекламацията задължително трябва да е придружена със снимка на повредения/счупения артикул или елемент.

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Клима Гарант предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Клима Гарант.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на куриера. Същевременно трябва да се уведоми и служител от отдел онлайн продажби на тел. 0886 26 36 86 и на имейл: reklamacii[at]klimagarant.com. В случай, че потребителят приеме доставената пратка без забележки и съответно не попълни протокол за щети, той автоматично се освобождава от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера в момента на доставката и/или ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел. 0886 26 36 86 и на имейл: reklamacii[at]klimagarant.com, потребителят губи всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.

При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

  • Касова бележка, фактура или и двете ако има такива;
  • Снимков материал;
  • Други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Вследствие на рекламацията Клима Гарант регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай че клиентът не предяви рекламация пред Клима Гарант в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от http://klimagarant.com продукти е с касова бележка или фактура, които ще получите като придружаваща документация към всяка поръчка.

Отказ от закупена стока:

В качеството си на потребител Вие имате право в 14-дневен срок, считано от датата на доставка, да се откажете от поръчката и да върнете стоката, без да дължите обезщетение или неустойка и без да е необходимо да посочвате конкретна причина. В този случай Клима Гарант няма никакъв ангажимент да осигури транспортирането на стоката обратно и разходите по връщането се поемат от клиента. Стоката трябва да е със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, книжки и дискове, не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайно повреждане на стоката се носи изцяло от потребителя.

Възстановяване на заплатените суми:

Клима Гарант се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 20 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

Възстановяването на парични суми се извършва по банкова сметка, предоставена от купувача. Други начини на връщане на средства (например в брой или по кредитна карта) не са позволени.

Адрес за връщане на стока при отказ от поръчка:

Склад на Клима Гарант
гр. София
ул. Неделчо Бончев 10
телефон: 0886 26 36 86